TOT  19/00   Kallioporari menehtyi räjähdyksen seurauksena
Kerrostalon vieressä korjattiin salaojitusta. Työ edellytti louhintaa. Louhintamenetelmäksi oli valittu virheellisesti kivenrikkomismenetelmä. Porausreikään asetetun apupatruunan asettamisen jälkeen reiän suulle valui hiekkaa estäen laukaisulaitteen asentamisen. Porari ryhtyi puhdistamaan reikää porakoneen huuhteluilman avulla. Porakoneen terä tunkeutui reiän pohjaan saakka räjäyttäen apupatruunan

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita