TOT  1/21   Rakennusmies puristui penkasta irronneen betonilohkareen alle.
Koulurakennuksen saneeraustyömaalla oli rakennuksen maavaraisen seinän ja tukimuurin väli kaivettu auki. Tukimuuria vasten oli ylijäämäbetonin lohkare 2 - 3 metrin korkeudessa. Rakennustyömaalla oli vuorossa maavaraisen seinän bitumikermin poisto. Rakennusmies odotti työkaveria telineen siirtoon, kun betonilohkare yht'äkkiä irtosi ja vyöryi rakennusmiehen päälle puristaen tämän rakennuksen seinäävasten kuoliaaksi.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 51
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita