TOT  3/15   Paalutuskone putosi mereen
Siltatyömaalla tehtiin työsiltaa mantereelta saareen. NN ohjasi omistamaansa tela-alustaista paalutuskonetta. NN oli ilmeisesti siirtämässä seuraavaa juntattavaa paalua, kun paalutuskone keilin käännön yhteydessä liikkui työsillalta mereen n. 4-5 m syvyyteen. NN:llä oli käytössään paukkuliivit, mutta koneen ohjaamo jäi kyljelleen kiinni pohjamutaan ja ohjaamon ylöspäin jäänyt ovi oli lukittu munalukolla ulkopuolelta. NN hukkui.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Työmaa - veden pinnalla (025)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 61
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Teiden ym. Infrastruktuurin rakentaminen (23)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita