TOT  5/07   Elementtiasennusryhmän työnjohtaja putosi asentaessaan suojakaiteita
Toimistorakennustyömaa oli elementtiasennusvaiheessa. Elementtiasennusryhmän työnjohtaja NN (58-v.) oli asentamassa suojakaiteita, kun hän putosi ontelolaattakentän ja kantavan seinän välisestä aukosta (aukon leveys 107 cm) 1. kerroksen (putoamiskorkeus 420 cm) lattialle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): ()
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 58
Työpiste ()
Ammatti Kirvesmiehet ja elementtiasentajat (621)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita