TOT  10/07   Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla
Maatila oli palkannut rakennusmies NN:n (51-v.) muutosrakennustyöhön, jossa viljakuivaamon kylmävarasto muutettiin navetan tankkihuoneeksi. NN oli irrottamassa varaston liukuoven kiskoa, kun hän putosi n. 2,3 metriä alemmalle tasolle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 51
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet (25)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita