TOT  6/07   Tehdaspalvelupäällikkö poisti koneen häiriötä ja jäi koneen puristamaksi
Elintarvikealan yrityksen ratapakkauskone lakkasi toimimasta. Koneen näyttöruutu ilmoitti alipaineesta johtuneen häiriön. Työntekijät eivät onnistuneet poistamaan vikaa. Paikalle tullut tehdaspalvelupäällikkö NN (48 v.) alkoi tutkia vuotokohtaa avaamansa sivupellin kautta. Tällöin kone oli tehnyt odottamattoman liikkeen, jolloin NN jäi koneen puristamaksi. NN sai kuolemaan johtaneet vammat päähänsä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 48
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Muu hallinnan menettäminen (49)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita