TOT  9/06   Mies putosi rautatiesillalta maahan työskennellessään sillalla hiekkapuhallus- ja maalaustöissä
Rautatiesillan korjausrakennustyömaalla levitettiin suojapeitteitä hiekkapuhalluksessa pölyävälle ainekselle. Aliurakoitsijan hiekkapuhaltajan apulainen eli kellomies NN (65 v.) putosi yli 8 metrin matkan sillan kaiteettomalta reunalta maahan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 65
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Muu putoaminen, kaatuminen, liukastuminen tai horjastaminen (59)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita