TOT  22/07   Kirvesmies jäi hirsikehikon kulmapilarien päältä pudonneen hirsipalkin alle
Saunamökin rakentamisessa kirvesmies NN:ää avustanut traktorinkuljettaja MM nosti rakennuksen päätypalkin hirsikehikon kulmapilarien päälle traktorin puutavarakuormaa-jalla. Palkki putosi pilarien päältä juuri sen alitse kulkeneen NN:n päälle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): ()
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kirvesmiehet ja elementtiasentajat (621)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Palvelut, majoitus ja ravitsemistoiminta, rahoitus, vakuutus (K3)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita