TOT  18/04   Vaneritehtaan ulko-osaston työntekijä putosi kattilalaitoksen kattilan tulipesän tuhkasuppiloon
Höyrykattilalaitoksella oltiin tekemässä kattilan määräaikaishuoltoa. Kattilan muurausten korjausta varten tulipesään piti rakentaa työtelineet. Laitoksen ulko-osaston työntekijä NN (40 v.) avusti rakennustyöstä vastaavan yrityksen työntekijöitä telineiden siirrossa tulipesään. Tullessaan tulipesästä huoltoluukulle NN putosi kulkusillan vieressä olevaan suojaamattomaan tuhkasuppiloon.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 40
Työpiste ()
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 60 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (69)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat kontaktit - tapaturman lajit (99)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita