TOT  10/04   Vuokrattu rakennusmies putosi 6. kerroksen parvekkeelta
Rakennusmies (21 v., vuokrattu), joka työskenteli päätoteuttajan työnjohdon ja valvonnan alaisena, putosi rakenteilla olevan kerrostalon 6. kerroksen parvekkeelta. Työtehtävänä NN:llä ja työparilla (myös vuokramies) oli siirtää rakennusjätettä parvekkeen sivulle torninosturilla nostettuun, vaijerissa riippuvaan jätelavaan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita