TOT  5/93   Sukeltaja hukkui kiinnittäessään nostoliinaa jäihin vajonneeseen henkilöautoon
Sukeltaja hukkui kiinnittäessään nostoliinaa jäihin vajonneeseen henkilöautoon.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muu palvelutyö (990)
Työtehtävä (koodi) Muut kuljettamiseen tai siirtymiseen liittyvät tehtävät (69)
Työsuoritus (koodi) Uida, sukeltaa (66)
Poikkeama (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat poikkeamat (99)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita