TOT  17/05   Maataloustyöntekijä jäi liikkeellä olleen traktorin alle
Ulkomaalainen työntekijä ajoi viljelykauden päätyttyä kurkkupellolla traktoria. Työtehtävän tarkoituksena oli kerätä pellolta kurkkujen suojamuoveja traktorin takakauhaan. NN jätti traktorin käymään ja poistui pellolle keräämään muoveja. Traktori lähti itsekseen liikkumaan, sillä seisontajarrua ei oltu vedetty päälle. NN huomasi traktorin liikkuvan kohti jokea ja lähti juoksemaan kohti liikkuvaa traktoria. NN kompastui ja kaatui maahan, ja jäi traktorin takapyörän alle. NN kuoli oltuaan puristuksissa 5 minuuttia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Maatalous - maanviljely (032)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 28
Työpiste ()
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Muut kuljettamiseen tai siirtymiseen liittyvät tehtävät (69)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita