TOT  12/97   Proomunkuljettaja hukkui kaatuneen proomun ohjaamoon
Satama-altaasta ruopattu vetinen pohjaliete kuljetettiin pois noin 200 kuutiometrin vetoisella proomulla. Oikealle suuntautuneessa kaarrossa proomu kaatui. Pelastussukeltajat eivät etsinnöissä löytäneet kuljettajaa. Myöhemmin, kun proomua päästiin tutkimaan, voitiin todeta ohjaamon saaneen pohjakosketuksen, painuneen kasaan ja kuljettajan hukkuneen ohjaamoon.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Laivaväki, lentäjät, tie- ja raideliikenteen kuljettajat (ei tieliikenteen tavarankuljetus) (501)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita