TOT  10/97   Automaatioasentaja puristui pituusleikkurin poikittaisen runkopalkin ja hydraulisesti liikkuvan hylsykourun yhdyspalkin väliin
Pituusleikkurin automaattisessa hylsynsyöttöjärjestelmässä oli ollut toimintahäiriöitä. Oltiin etsimässä häiriön aiheuttajaa, koestettiin tiettyjä toimintoja. Kun koneenkäyttäjä käynnisti pituusleikkurin, jäi automaattiasentajan pää hylsynsyöttökourun ja rungon väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita