TOT  25/98   Vänrikki kuoli räjähdyksessä
Harjoitusammunnoissa vänrikki ja sotilasmestari asensivat räjähdysainetta tulenkuvauslaitteeseen. Ilmeisesti paristolla oli kytketty virta sähkönalliin. Jostain syystä piiri sulkeutui ja 400 g räjähdysainetta räjähti. Laitetta ei oltu hyväksytty käyttöön.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Poliisit, vanginvartijat, sotilastyö, tulli- ja rajavartijat (903)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita