TOT  12/98   Työntekijä jäi kaatuneiden rakennuskivilevyjen alle
Rakennuskiveä jalostavassa yrityksessä oli lohkare sahattu levyiksi. Levyjen siirtoa seuraavaan työvaiheeseen valmisteltiin, kun osa niistä kaatui siirtoa valmistelleen päälle. Tiilistä rakennetussa sahausalustassa todettiin murtumia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Poraajat, kairaajat ja kivityöntekijät (603)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (D3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita