TOT  6/00   Laskettaessa puutavaranippuja laivan ruumaan toinen nippu hajosi ja lankut iskeytyivät ahtaajan selkään
Puutavarapaketteja lastattiin hollantilaisen aluksen lastiruumaan. Ahtauksesta ja huolinnasta vastasi A Oy, jonka aliurakoitsijan R Oy:n neljä ahtaajaa sekä vuokrattu ajoneuvonosturi kuljettajineen suorittivat työn. Käytössä oli aluksen omat nostovyöt, joista kaksi kiinnitettiin pakettien päihin, niihin kiinnitettiin haaraketjut koukuilla ja ne taas noin 8 m pitkään nosturin koukkuun kiinnitettyyn nostokettinkiin. Nostoissa nostettiin kaksi pakettia kerrallaan, nyt nosto oli edennyt alaslaskuun, kun toinen paketeista hajosi nostovyön katkettua ja yksittäiset lankut tulivat alas pitkin perälaipiota. NN yritti pelastautua ruumassa ilmanvaihtokanavaan, mutta ei ennättänyt suojaan ja kolme lankkua iskeytyi hänen selkään aiheuttaen kuolettavat vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita