TOT  3/00   Työntekijä puristui betonivalukoneessa koneen rakenteen ja liikkuvan aisan väliin
Koneen hoitaja oli tehnyt turva-aidan oven rajakatkaisimen toimimattomaksi, jolloin hän oli voinut mennä tarkkailemaan koneen toimintaa aidan sisäpuolelle koneen ollessa käynnissä. Hän liukastui tai muutoin kurottautui siirtovarsien liikealueelle ja puristui varsien ja koneen rakenteen väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (D3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita