TOT  16/01   Paperityöntekijä puristui liikkeelle lähteneeseen kuljettimeen
Paperityöntekijä meni poistamaan kulmapuskimen alle jääneitä selluarkkeja, jolloin automaattiajolla ollut kuljetin lähti liikkeelle. Hän joutui ensin kuljettimen ja sen päätyrunkopalkkien väliseen ahtaaseen nieluun ja lopulta kuljettimen alle. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin muutaman tunnin kuluessa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita