TOT  25/03   Säiliön kattoa purkanut asentaja putosi 14 metriä
Asentaja oli purkamassa suuren säiliön sisäkattoa. Hän oli polttoleikkaamalla irrottanut katosta ison levysegmentin. Kun levysegmentin reuna irtosi, se jäi kannatinpalkin varaan ja kääntyi kaltevaan asentoon. Levysegmentin reuna tarttui tuolloin asentajan turvatarraimeen. Kun turvatarrain lukittui, sen vaijeri kiristyi levysegmentin edelleen kallistuessa vetäen lopulta asentajan aukkoon. Levysegmentti putosi alas. Levysegmentin terävä reuna oli ehtinyt vaurioittaa vaijeria niin, ettei se enää kestänyt aukkoon pudonneen asentajan painoa. Hän putosi 14 m:n matkan säiliön pohjalle menehtyen heti saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö (759)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita