YTOT  5/10   Sukeltaja kuoli sukelluksen aikana tapahtuneen sairauskohtauksen seurauksena
Työryhmä oli kuvaamassa sataman hirsiperustaisen kannatinarkun vedenalaisia osia. Työ ei edennyt suunnitellusti. NN sukelsi ilman köyttä tarkastaakseen tilanteen. Fyysisen rasitus todennäköisesti aiheutti sairaskohtauksen. NN kuoli tapahtumien seurauksena.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 44
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Muut rakennustehtävät (29)
Työsuoritus (koodi) Uida, sukeltaa (66)
Poikkeama (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat poikkeamat (99)
Vahingoittumistapa (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat kontaktit - tapaturman lajit (99)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita