TOT  2/20   Rakennusmies putosi telineeltä peltinipun osuttua vaakapalkkiin
Kattotyömaalla oli vuorossa katemateriaalin nosto katolle asennusta varten. Tiilet oli no nostettu ja vuorossa oli peltinippujen nosto. Peltinippu osui sääsuojan rakenteisiin ja putosi vinottain alaspäin osuen telineiden vaakapalkkiin. Vaakapalkki vääntyi ja yksi seinäkiinnike irtosi, jolloin työskentelytasot irtosivat ja kaksi rakennusmiestä putosi maahan. Toinen rakennusmiehistä kuoli putoamisesta saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Pelti- ja levysepät ja rautarakennetyöntekijät, putkityöntekijät (754)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 20-49 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 33
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Muut rakennustehtävät (29)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei