TOT  4/13   Puutuoteteollisuuden työntekijä jäi kahden tuotenipun väliin
Sorvaavassa puutuoteteollisuudessa työskennellyt työntekijä NN (46-v.) siirsi 3,2 tn pai-navia tuotepaketteja nosturilla. Siirrettyään paketin neljän aiemmin siirretyn paketin muodostaman pinon päälle NN siirsi nosturia itseään kohden ilmeisesti irrottaakseen nostossa käyttämänsä liinat. Tällöin juuri siirretty tuotepaketti liukui pois pinon päältä ja pääsi hei-luriliikkeeseen siten, että NN jäi sen ja vieressä olleen tuotepinon väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 46
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita