TOT  8/12   Kuljetusalan työntekijöille lastauslaitureilla sattuneet kuolemantapaukset (teematutkinta)
Elintarviketeollisuuden yrityksen lastauslaiturilla kuorma-auton kuljettaja NN menehtyi pudotessaan lastauslaiturilta. Tapaturmahetkellä NN oli seissyt lastauslaiturilla pudottamassa laiturisiltaa auton tavaratilan reunalle. NN oli yrittänyt pudottaa laiturisiltaa alas toisen kuorma-auton lavalle. Tällöin NN oli ilmeisesti menettänyt tasapainonsa ja pudonnut ensin laiturisillan yli maahan ja sen jälkeen raskas laiturisilta kaatui hänen päälleen. NN sai vakavia vammoja ja menehtyi saamiinsa vammoihin. Tapauksen pohjalta käynnistetään teematutkinta, johon otetaan mukaan vastaavissa tilanteissa ja työympäristöissä tutkittuja kuolematapauksia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 20 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (29)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita