TOT  9/11   Rakennustyömaiden viikkotarkastusten puutteista aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
TVL on tutkinut v. 1990 alkaen 27 rakennustyömaan TOT-tapausta, joissa viikkotarkastus on ollut puutteellinen ja sillä on ollut osaltaan merkitystä kuolemantapauksiin. Teematutkinnan tarkoitus on käydä tutkitut TOT-tapaukset läpi ja tehdä niistä analyysi ja päätelmiä viikkotarkastusten ohjeistamiseksi ja ongelmakohteiden esille nostamiseksi. Samalla myös selvitetään viikkotarkastusten nykytilaa ja kehittämistarpeita. Teematutkintaan ei liity tuoretta kuolemantapausta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka