TOT  2/10   Laitosmies putosi lämpövoimalan murskaimeen
Lämpövoimalaitoksen laitosmies NN (46-v.) ja kuorma-autonkuljettaja MM purkivat kantolastia vakiintuneen käytännön mukaisesti kiekkoseulaan. Laitteiden käynnistämisen jälkeen murskaustilasta kuului voimakas pamaus. NN sammutti laitteiston ja meni murskaustilaan selvittämään tarkemmin ongelmaa. Kuljettaja seurasi NN:n perässä pian tämän jälkeen. MM totesi huoltoluukun olevan auki. Myöhemmin todettiin NN:n pudonneen avoimesta huoltoluukusta murskaimeen, josta oli onnettomuuden yhteydessä irronnut koneen runkoon kiinni pultattu, järeä kitasuoja.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 45
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti leikkaavaan, terävään, kovaan, karkeaan aineelliseen tekijään (50)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita