TOT  2/09   Voimalaitostyöntekijä jäi puristuksiin hiilikuljettimen hihnan ja hihnatelan muodostamaan nieluun
Polttoainelogistiikan hoitaja NN (50-v.) poisti hiiltä kuljettavan hihnakuljettimen häiriön, jonka jälkeen meni kuljettimen käynnissä ollessa sen alle ilmeisesti puhdistaakseen hihnan kääntävän hihnatelan. Tällöin hän joutui hihnan ja hihnatelan muodostamaan nieluun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita