TOT  6/03   Sähköjohtoa asentamassa ollut mies kuoli sähköiskuun
56-vuotias sähköasentaja NN oli yhdessä työparinsa kanssa asentamassa uutta 20 kV:n ilmajohtoa. Miehet tulivat kohtaan, jossa heidän piti ylittää 400 V:n johto, jolla sähkönjakelu vielä toistaiseksi hoidettiin. NN oli noussut 400 V:n pylvääseen, ja jäänyt kiinni kahteen alimmaiseen johtimeen pudoten lopuksi 7 m alas maahan. Ambulanssihenkilöstö totesi NN:n kuolleeksi elvytysyritysten jälkeen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön (090)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita