TOT  10/08   Kesätyöntekijä putosi traktorin kauhasta
Kaksi kesätyöntekijää oli keräämässä kiviä pellolla pyöräkuormaajan kauhaan. NN (15-v.) istui kauhassa MM:n ajaessa konetta alaspäin viettävää rinnettä MM:n kertoman mu-kaan "juoksuvauhtia". NN putosi kauhasta ja jäi ainakin osittain kuormaajan renkaan alle saaden kuolemaan johtaneet vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Maatalous - maanviljely (032)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 15
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Maa- ja kalatalouden tehtävät (31)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 30 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat erityiset työsuoritukset (39)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus) (G1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 10-19 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita