TOT  13/86   Ruokala-apulainen menehtyi jäätyään satama-alueella raskaan konttitrukin alle.
Ruokala-apulainen menehtyi jäätyään satama-alueella raskaan konttitrukin alle. Trukin ja jalankulkijan kulkureitit leikkasivat toisensa ja trukista oli huono näkyvyys.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Hotelli- ja ravintola-alan työ (911)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Palvelut, majoitus ja ravitsemistoiminta, rahoitus, vakuutus (K3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita