TOT  27/91   Kuolemaan johtanut työtapaturma siirrettäessä vintturilla puutavaravaunuja sellutehtaan kuorimon purkupaikalle
Kuolemaan johtanut työtapaturma siirrettäessä vintturilla paperipuuvaunuja sellutehtaan kuorimon purkupaikalle. Vaunujen liitämisessä oli käytetty apuna puukeppiä, joka katkesi ja iski kuorimomiestä kasvoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muu kuljetus- ja liikennetyö, liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö, posti- ja teleliikennetyöt (590)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita