TOT  4/05   Porauksen yhteydessä räjähti, porari kuoli
Aiemmin räjäytetty kenttä oli louhittu ja puhdistettu. Kentän porausta jatkettaessa tapahtui räjähdys, aliurakoitsijan porari kuoli

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Muut rakennustehtävät (29)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita