TOT  16/99   Kuljettaja menehtyi palovammoihin joutuessaan kamin räjähtäessä kuumaan kuonan rakeistusveteen
Metallin perusteollisuuteen kuuluvalla tuotantolaitoksella tyhjennettiin rakeistetun kuonan allasta. Veden kanssa kosketuksiin päässyt kuuma kuonalohkare räjähti, kauhakoneen kuljettaja loukkaantui sirpaleista ja putosi kuumaan vesialtaaseen. Hän kuoli palovammoihin 1,5 kuukautta myöhemmin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 33
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita