TOT  13/00   Asentajaharjoittelija jäi nostimelta pudonneen kuljetusalustan takaosan alle
Metsäkoneiden kuljetusalustalle asennettiin telipyöriä. 18- vuotias metallialan koulutuksen saanut asentajaharjoittelija oli laskemassa paineilmakäyttöistä nostinta alas. Nostinta oli käytetty telin nostossa, jotta alla olleet pukit oli saatu siirrettyä pois. Nostin korotuspaloineen (4 kpl) kaatui. NN, joka oli kuljetusalustan alla, puristui kuoliaaksi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Huoltoalue, korjaamo (012)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita