TOT  29/01   Puolimatruusi hukkui pudottuaan sääkannen lastiluukun päältä mereen
Vahtiperämieheksi opiskellut merimies työskenteli kuivarahtialuksella. Ennen satamaan tuloa hän kiinnitti kontteja työtoverinsa kanssa. Jossain vaiheessa hän liukastui kansiluukun päälle ja horjahti mereen. Nopeista pelastusyrityksistä huolimatta häntä ei löytynyt.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Laivaväki, lentäjät, tie- ja raideliikenteen kuljettajat (ei tieliikenteen tavarankuljetus) (501)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 50 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (59)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita