TOT  9/01   Asiakastilaisuuden vetäjiin kuulunut ajautui kelkallaan ulos uralta ja sinkoutui vasten puuta
Asiakastilaisuuden vetäjiin kuulunut NN oli vuokratulla moottorikelkkaretkellä oppaineen ohjelman mukaisesti kolmen muun osallistujan kanssa. Merkityllä reitillä NN ajautui loivassa mutkassa ulos uralta kelkkoineen ja sinkoutui itse puuta vasten. Paikalle saapui hälytettynä laskettelukeskuksen pelastusryhmä alle 10 minuutissa ja pelastushelikopteri noin 20 minuutissa. Elvytystoimet eivät tuottaneet tulosta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Liikuntapaikka (080)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu osuma (49)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita