TOT  31/03   Ontelolaattojen alla mittaustyötä tehnyt kirvesmies menehtyi välittömästi elementtien pudotessa alas holville
Kerrostalotyömaalla oli menossa elementtien asennustyö. Ontelolaattakenttä sortui vieden mukanaan ontelolaattojen päälle nostetut hormielementit. Ontelolaattojen alla mittaustöitä tehnyt kirvesmies NN menehtyi välittömästi elementtien pudotessa alas kuudennen kerroksen holville. Onnettomuuden yhteydessä kantava väliseinäelementti murtui ja ulkoseinän puoleinen pää kaatui holville hajoten useaan kappaleeseen. Aamulla asennettu sisäkuorielementti putosi alas maahan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kirvesmiehet ja elementtiasentajat (621)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita