YTOT  6/10   Yrittäjä putosi rakennustelineeltä 10m matkan
Kaupungin omistamaa kolmikerroksista museorakennusta saneerattiin. Tapaturmahetkellä oli katteen uu-siminen käynnissä. Saneerauskohteessa rakennuttajana toimi kaupunki ja päätoteuttajana toimikaupungin omistama rakennusliike Peltikatteen uusiminen oli urakoitu peltisepänliikkeelle. Sen toimitusjohtajana toi-minut yrittäjä (48-v.) putosi 10m korkealta rakennustelineeltä maahan, kun hän oli asentamassa peltilistoja rakennuksen räystääseen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 48
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Pelti- ja levysepät ja rautarakennetyöntekijät, putkityöntekijät (754)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita