YTOT  1/07   Yrittäjä putosi reaktorin välitasolle köysitikkaisiin tehdyn solmun purkauduttua
Öljyjalostamolla tehtiin valmistelutyötä reaktorin pesua varten. Työtä teki työparina yrityksen A työntekijä ja yritykseen A sopimussuhteessa ollut yrittäjä NN (54 v.). NN oli laskeutunut köysitikkaiden avulla reaktorin sisään irrottamaan välitasoja. Köysitikkaiden yläpään solmu purkautui, jolloin NN putosi yli 5 metriä reaktorin välitasanteelle. NN kuoli sairaalassa saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö (759)
Työtehtävä (koodi) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet (25)
Työsuoritus (koodi) Kavuta, kiivetä jne. (64)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita