YTOT  4/08   Säiliöauton kuljettaja kuoli raakatärpätin höyryihin pestessään auton säiliötä
Virolainen säiliöauton kuljettaja NN (39-v.) purki raakatärpättikuorman kemikaalitehtaalla, jonka jälkeen hän poistui tehtaalta pesemättä säilötä. Hän ajoi yhdistelmän paikallisen, samaan konserniin kuuluvan kuljetusyrityksen pesuhalliin, jossa alkoi pestä säiliötä. Hän kuoli hengittäessään raakatärpätin myrkyllisiä höyryjä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) ()
Työsuoritus (koodi) ()
Poikkeama (koodi) ()
Vahingoittumistapa (koodi) ()
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 39
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa