YTOT  1/10   Yrittäjä hukkui kuljettamansa kaivukoneen pudottua jäiden läpi
Yrittäjä ajoi maaliskuun loppupuolella kaivukonetta (kaivinkonetta) merialueen saaristossa saaresta jäätä pitkin mantereelle. Hän ei ajanut jäätietä pitkin, hänen ajettua noin 500 metriä jää petti kaivukoneen telaketjujen alla ja kaivukone upposi n. 13 metrin syvyyteen. Uppoamiskohdalla jään paksuus oli noin 30 cm, mutta jää oli jo haurastunutta. NN löydettiin hukkuneena.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 59
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Itsenäinen työnsuorittaja
Yrityksen koko 0 työntekijää (itsenäinen ammatinharjoittaja, ei palkattuja työntekijöitä)
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita