TOT  3/13   Valimotyöntekijä (kaavaaja) jäi pudonneen kaavauskehän alle
Valimotyöntekijä (kaavaaja) NN (29-v.) oli varustelemassa valumuottia. Hän oli lähtenyt hake-maan siltanosturilla varastosta muotista puuttunutta kaavauskehää tai useampia -kehiä. Siltanosturin nostopuomi (”-balanssi”) oli osunut korkean kehäpinon ylimpään kehään pudottaen sen NN:n päälle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 29
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Metallinjalostustyö, metallinkäsittelytyö (731)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita