TOT  2/13   Voimajohtotyömaalla työntekijä tarttui irronneeseen maadoitusköyteen ja sai sähköiskun
Urakoitsijayrityksen työryhmä oli oikaisemassa eristinketjuja rakenteilla olevan siirtolinjan pylväästä. Työpari teki oikaisua osajohtimien päällä. Rakenteilla oleva linja oli erotettu sähkönsyötöstä, mutta linjan vieressä kulki käytössä oleva siirtolinja. Suoristustyön aikana väärin asennettu työkohteen lisätyömaadoitus irtosi vaiheen osajohtimesta. Osajohtimeen taljan välityksellä kosketuksessa oleva NN tarttui irronneeseen maadoitusköyteen ja sai sähköiskun osajohtimen latausjännitteestä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 42
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Teiden ym. Infrastruktuurin rakentaminen (23)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Sähköhäiriö (11)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita