TOT  17/03   Sahan työntekijä puristui rimatornin ja kannatinpilarin väliin
Sahan työntekijänä toiminut siirtovaununkuljettaja oli mennyt kuivaamoon johtavalle kuljetusradalle tutkimaan tuotantohäiriötä. Hän oli kulkenut rimatornien välitse. Toisille kuljetusradalle oli pysähtynyt liian aikaisin neljä rimatornia. Pysähtymisen aiheuttanut 15 tonnia painanut rimatorni lähti yllättäen liikkeelle. Rimatorni puristi työntekijän katon kannatinpilaria vasten. Hän menehtyi todennäköisesti heti saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Trukinkuljettajat ja erilaisten laitteiden kuljettajat (643)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita