TOT  12/11   Myrskytuhoraivausten työturvallisuuden varmistaminen (teematutkinta)
Talvimyrskystä aiheutunut puhelinlinjan raivaustyö johti puhelinyhtiön työntekijän kuolemantapaukseen. Kuolemantapauksen pohjalta käynnistettiin teematutkinta. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla oli tutkittu aiemmin vuosina 1986-2011 sattuneita vastaavantyyppisiä kuolemantapauksia sähkö- ja telealalla yhteensä 12 ja metsäalalla 11 työtapaturmaa. Näissä teematutkintaan valituissa ja tarkemmin analysoiduissa TOT-tapauksissa menehtyi 24 työntekijää.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): ()
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 0
Työpiste ()
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Metsätalouden tehtävät (34)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita