TOT  5/09   Kaivinkoneen kuljettaja hukkui kaivinkoneen pudottua proomusta
Kaivinkonetta oltiin hinaamassa proomun päällä satamaan. Kuljetuksen aikana kaivinkone oli liikkunut proomun päällä. Kuljetuksessa mukana ollut työntekijä meni proomuun siirtääkseen kaivinkonetta. Kun hän oli ohjaamossa, kaivinkone putosi mereen. Työntekijä ei päässyt nousemaan pintaan, vaan hukkui.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 20
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu hukkuminen, hautautuminen tai altistus (29)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita