TOT  17/08   Toimitusjohtaja jäi sorakuopalla pyöräkuormaajan alle
Sorakuopan kivimurskausasemalla työvuorosta poistunut toimitusjohtaja lähti kävelemään kohti taukotilaa pyöräkuor-maajan kulku-uraa pitkin. Samaan aikaan pyöräkuormaaja tuli 30 metrin päässä olevalta kivimurskasuppi-lolta hänen selkänsä takaa loivaa alamäkeä mennäkseen lastaamaan juuri paikalle tullutta sora-autoa. Pyöräkuormaajan kauha tönäisi toimitusjohtajaa keskiselän kohdalle, jonka seurauksena tämä kaatui ja jäi pyöräkuormaajan yliajamaksi, menehtyen välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 64
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Muut tuotanto-, jalostus, käsittely ja varastointitehtävät (19)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Kaivostoiminta ja louhinta (C1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita