TOT  16/08   Huoltomies jäi puristuksiin henkilönostimen ja katon rakenteiden väliin
Työpaikalla tehtiin muutosrakennustöitä. Huoltomies NN nousi henkilönostimella katon rajaan asentaakseen siihen teräspalkin. Ilmeisesti hän nojasi ohjauslaitteeseen siten, ettei kyennyt pysäyttämään sen liikettä. NN puristui nostimen ja katon rakenteiden väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 61
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät (941)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus) (G1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita