TOT  11/91   Hiekkapuhaltaja kuoli avattuaan paineellisen hiekkapuhalluskellon
Hiekkapuhaltaja kuoli avattuaan paineellisen hiekkapuhalluskellon lisätäkseen siihen hiekkaa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Huoltoalue, korjaamo (012)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita