TOT  26/05   Ruiskumaalari puristui pudonneen kehikon alle
Konepajan ruiskumaalari oli nostanut trukilla n. 200-250 kg painaneen konepedin kolmen 70 cm korkean A-pukin päälle. Hän maalasi ensin konepedin ja alkoi tämän jälkeen puhdistamaan puukolla maalivalumia konepedin alapuolelta. Työskennellessään konepedin alla, konepeti romahti hänen päälleen. Tapahtumahetkellä hän työskenteli konepajassa yksin. Toimitusjohtaja löysi hänet melko pian konepedin alta. Paikalle tullut pelastusyksikön lääkäri totesi hänet kuolleeksi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita